NAZWA: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Witkowie

RODZAJ: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej

ADRES:
ul. wirki i Wigury 9
62-230 Witkowo

NIP:
REGON:

KONTAKT:
Telefon 61477 76 60
Fax 61 477 76 60
Adres e-mailkontakt@wspl-witkowo.pl