Status prawny

Wersja do druku

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Witkowie, utworzona zarzdzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 padziernika 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z pn. zm.), zwana dalej „Przychodni”, jest samodzielnym publicznym zakadem opieki zdrowotnej, bdcym podmiotem leczniczym niebdcym przedsibiorc w rozumieniu przepisw ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532), zwanej dalej „ustaw”
Statystyki biecej stronyWywietle: 5651

Wprowadzi(a) do systemu: Ewa Biaas-Szczepaska, data: 2021-06-30 04:12:51
Opublikowa(a): Ewa Biaas-Szczepaska, data publikacji: 2021-06-30 04:13:32
Ostatnia zmiana: Ewa Biaas-Szczepaska, data: 2021-06-30 04:13:32
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony